Furukawa

Vi är ett företag som specialserat oss på Furukawa hammare

Demolering och återvinning


Förbereda nya arbetsplatser


Vägarbeten


Direktbrytning av berg


Skuthantering i stenbrott


Rörgravsarbeten


Monterade på krossverk


Pålning


Skrotning/Gruvarbeten


Grundarbeten


Trädgård/landskapsarbeten