Furukawa

 

 

Kontakt.

ÄlmebodaSvets & maskin AB

Adress: Bangatan 10

36023 Älmeboda

Tel.  0477-60155

Fax: 0477-60152

E-Mail: info@almeboda.com

 

Vi är ett företag som specialserat oss på Furukawa hammare

Demolering och återvinning

 

Förbereda nya arbetsplatser

 

Vägarbeten

 

Direktbrytning av berg

 

Skuthantering i stenbrott

 

Rörgravsarbeten

 

Monterade på krossverk

 

Pålning

 

Skrotning/Gruvarbeten

 

Grundarbeten

 

Trädgård/landskapsarbeten